Adacta Nemčija
The best team for your Business
Consider IT done.

We help you find the best solution for your business.

See More
Meet us in Vienna at
Utility Week

3-5 November 2015 | Vienna | Austria
Vienna will be hosting +10.000 utility professionals from around the globe.
Adacta will be there as a Mecoms partner for the Adriatic Region. We invite you to join us. 

Read More

Join us at
Convergence 2015

30 Nov - 2 Dec 2015 | Barcelona | Spain
The biggest Microsoft Dynamics Event in this part of Europe, is traditionally held in Barcelona.
Join us and other Microsoft Partners and Customers. 

Register

eRačun

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda.

 

Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:

 

  • prejemati eRačune,
  • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

 

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune.

 

S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Za eRačune štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…).

 

eRačun sestavljajo:

 

  • Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna
  • enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije (e-SLOG, verzija 1.5, e-SLOG, verzija 1.6)
  • poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).

 

 

Na levem seznamu izberite uporabniška navodila.

Na voljo so za:

 

 

Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-mail naslova eracuni2015@adacta.si

ali telefonske številke: +386 1 548 38 00.

Get in touch

Need more information? Get in touch with our office in your nearest region.

Contact us