Adacta Nemčija
The best team for your Business
Consider IT done.

We help you find the best solution for your business.

See More

Uporabniška navodila za NAV 4.0 in 5.0

 


Za zagotovitev nemotenega delovanja dodelave za eRačune morate najprej poskrbeti za naslednje:


1. Nameščen certifikat

 

Za izdajanje eRačunov mora biti nameščen veljaven certifikat za podpisovanje in oddajanje eRačunov. Lahko se uporabi isti certifikat kot za eDavke (npr. SIGEN, NLB).

 

2. Prijava v UJP.net, medbančno izmenjavo ali pri ponudniku elektronskih poti

 

Proračunski uporabniki izdajajo in prejemajo eRačun preko spletne aplikacije UJP.net.


Navodila za vključitev v izdajanje in prejemanje eRačunov se nahajajo na UJP-jevi spletni strani pod rubrikama »Kako se vključiti v prejemanje eRačunov« in »Kako se vključiti v izdajanje eRačunov«.

 

Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom preko:

 

 

 • portala UJP eRačun, preko katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

 

Glede vključitve v izdajanje eRačunov se je potrebno dogovoriti z izbrano banko ali ponudnikom elektronske poti.

 

3. Nameščen Microsoft Core XML Services 6.0


Za pripravo eRačuna in ovojnice v XML formatu mora biti nameščen Microsoft Core XML Services 6.0.

 

4. Nameščen Bullzip PDF

 

vizualizacijo eRačuna v pdf obliki mora biti nameščen Bullzip PDF.

 

5. Nameščena komponenta za podpisovanje

 

podpisovanje eRačuna mora biti nameščena komponento za podpisovanje.

winRAR slika (kliknite na ikono za namestitev komponente)

Priloženo datoteko se shrani k sebi na računalnik in ekstrahira (Extract).


Nato se zažene datoteko setup. Ko se odpre okno SOAP vmesnik, se izbere Next. Na naslednjem oknu se izbere Install. Če se odpre okno User Account Control, se izbere Yes. Instalacijo SOAP vmesnika se konča s Finish.

 

6. Dopolnjene pravice


Uporabnikom, ki knjižijo in/ali ustvarjajo eRačune, je treba med Dovoljenja Vloge, ki jo uporabljajo, dodati naslednje tabele:

 

 • eInvoice Files (Datoteke eRačuna) – tabela 13024527 (za stranke, ki uporabljajo granulo AD Osnove) oz. tabela 13016580 (za stranke, ki uporabljajo granulo NPS Administrativni modul)

 

 • eInvoice Attachments (Priloge eRačuna) - tabela 13024528 (za stranke, ki uporabljajo granulo AD Osnove) oz. tabela 13016581 (za stranke, ki uporabljajo granulo NPS Administrativni modul).


Uporabniku se doda dovoljenje za branje, vstavljanje, spreminjanje in izvajanje.

Za podrobnejša navodila glede nastavljanja pravic preverite navodila »Nastavitev pravic uporabnika«.

 

 

 

 

Nastavitve za eRačune

 

Za delovanje eRačunov je treba pripraviti dodatne nastavitve na obstoječih šifrantih.

 

 


Za potrebe delovanja eRačunov je treba dopolniti nastavitve v modulu »Administracija« → »Nastavitev programa«  »Splošno«  »Podatki o podjetju« na zavihku »eRačuni«.

 

Vnese se sledeča polja:

Podatki o podjetju

 

Slika 1 Nastavitve za eRačune na Podatkih o podjetju 3

Slika 1 – Nastavitve za eRačune na Podatkih o podjetju

 

 

 

 

Za potrebe delovanja eRačunov je treba dopolniti nastavitve v modulu »Administracija« →  »Nastavitev programa« →  »Uporabniki« →  »Nastavitev uporabnika«.

 

Vnese se sledeče polje:

Nastavitev uporabnika 2

 

Slika 2 Pridobitev podpisa certifikata

Slika 2 – Pridobitev podpisa certifikata

 

Če uporabljate drugi spletni brskalnik, se obrnite na svoj IT glede dostopa do podpisa certifikata.

 

Pot za datoteko eRačuna

 

Slika 3 Nastavitev uporabnika

Slika 3 – Nastavitev uporabnika

 

 

 

 

 

Za potrebe delovanja eRačunov je treba dopolniti nastavitve na kartici kupca na zavihku »eRačuni« preko modula »Vodenje financ«→ »Terjatve«→ »Kupci« ali modula »Prodaja in trženje«  »Prodaja«  »Kupci«.

 

 Vnese se sledeča polja:

Kupec 2

* http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=316 ali  http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127.

 

Slika 4 Nastavitve za eRačune na Kartici kupca

Slika 4 – Nastavitve za eRačune na Kartici kupca


Za vse tiste kupce, ki v polju »Fizična oseba« nimajo kljukice (kar pomeni, da gre za pravne subjekte) je treba obvezno preveriti, če imajo vneseno matično in Identifikacijsko št. Za DDV (oz. davčno številko). Običajno se polji nahajata na »Kartica kupca« na zavihku »Splošno«.

 

Slika 5 Nastavitve na Kartici kupca zavihek Splošno

 Slika 5 – Nastavitve na Kartici kupca – zavihek Splošno

 

Za pošiljanje eRačunov je treba na kupca obvezno vnesti tudi njegov bančni račun oz. njegove bančne račune. Do bančnih računov kupca se dostopa preko gumba »Kupec«  »Bančni računi«. S pomočjo funkcijske tipke »F3« se odpre okno za vnos novega bančnega računa kupca.

 

Vnese se vsaj sledeča polja:

Zavihek splošno

 

Slika 6 Bančni račun kupca

Slika 6 – Bančni račun kupca

 

Podrobnejša navodila za vnos novega bančnega računa kupca so napisana v navodilih »Kartica kupca« v poglavju »Kartica bančnih računov kupca«.


Za lažje polnjenje obveznih podatkov za eRačune na samih dokumentih se priporoča tudi vnos naslednjih polj na »Kartici kupca«  zavihek »Plačila«.

 

 Bancni racun 2

 

 

 

 

Slika 7 Nastavitve na Kartici kupca zavihek Plačila

Slika 7 – Nastavitve na Kartici kupca – zavihek Plačila

 

 

 

 


Za potrebe pošiljanja eRačunov je treba v šifrant Merske enote, do katerih se dostopa preko modula »Administracija«  »Nastavitev programa«  »Nabava«  »Merske enote«, obvezno za vsako šifro, ki je v uporabi, vnesti »Šifro za eRačun«. Nabor možnih šifer merskih enot je dostopen v gradivu »Priporočila za uporabo standarda GZS e-SLOG 1.6 za enostavni račun«, v poglavju »Enota mere«.

 

Slika 8 Nastavitve za eRačune na Merskih enotah

Slika 8 – Nastavitve za eRačune na Merskih enotah

 

 

 

 

 

Za potrebe pošiljanja eRačunov je treba v šifrant »Plačilni pogoj«, do katerega se dostopa preko modula »Prodaja in trženje«  »Obdelava naloga«  »Nastavitev«  »Plačilni pogoji«, obvezno za vsako šifro, ki je v uporabi, vnesti »Šifro za eRačun«.

 

V polje se vpiše eno izmed naslednjih vrednosti:

Placilni pogoji 2

 

Po potrebi se odpre nove šifre plačilnih pogojev. V kolikor se način plačevanja običajno označuje preko drugih šifrantov (npr. »Šifra načina plačila«), nas obvestite o tem.

 

Slika 9 Nastavitve za eRačune na Plačilnih pogojih

Slika 9 – Nastavitve za eRačune na Plačilnih pogojih

 

 

 

 

Priprava eRačunov

 

eRačune se običajno pripravlja iz knjiženih dokumentov (Račun, Dobropis, Bremepis za zamudne obresti, Avansni račun), da je mogoče dokument prej izpisati in preveriti. Izjemoma jih je možno pripraviti iz neknjiženih dokumentov (Predračuni). Pri vnosu dokumentov je treba poskrbeti, da so vneseni podatki, ki so obvezni za kreiranje eRačunov. 

 

 

  

Shema za pripravo eRačuna je enotna ne glede na vrsto dokumenta, zato bo v navodilih prikazan vnos obveznih podatkov za eRačun na primeru Računa. Enako logiko za vnos se uporabi na primeru Naloga, Dobropisa, Vračilnega naloga, Avansnega računa in Ponudbe. V kolikor ne najdete polja na zavihku, preverite, če se na vaši bazi polje morda nahaja na drugem zavihku.


V nekaj primerih, ko je vnos podatka nesmiseln, smo vrednost posameznega elementa v eRačunu v naprej zapisali (npr. Model in Sklic ter Namen plačila pri Dobropisu).


Nov dokument se pripravi po običajni poti (podrobnosti v navodilih »Priprava in knjiženje prodajnih dokumentov«).


Poskrbeti pa je treba, da so za potrebe priprave eRačuna vnesena (vsaj) naslednja polja v glavi dokumenta:

 

Zavihek »Splošno«:

Vnos obveznih podatkov na dokumente

 

Slika 10 Vnos obveznih podatkov na Račun zavihek Splošno

Slika 10 – Vnos obveznih podatkov na Račun – zavihek Splošno

 

Zavihek »Fakturiranje«:

Fakturiranje 2

 

Slika 11 Vnos obveznih podatkov na Račun zavihek Fakturiranje

Slika 11 – Vnos obveznih podatkov na Račun – zavihek Fakturiranje

 

Zavihek »Plačila«:

Plačila

 

 

Slika 12 Vnos obveznih podatkov na Račun zavihek Plačila

Slika 12 – Vnos obveznih podatkov na Račun – zavihek Plačila

 

Čeprav se običajno ustvari eRačun iz knjiženega dokumenta, smo že pri samem knjiženju vgradili kontrole za vnos obveznih polj (npr. Datum zapadlosti, Sklic, Namen plačila).

 

 

 

 

 

Pripenjanje prilog


eRačunu oz. ovojnici eRačuna se bo avtomatsko pripela vizualizacija dokumenta v pdf formatu. V kolikor se želi pripeti še kakšno drugo prilogo (npr. naročilnico, gradbeno situacijo), je to mogoče narediti že pred knjiženjem dokumenta ali na že knjiženem dokumentu.

 

 

 

 


Dokumentu se lahko pripne poljubno število prilog, vendar imajo nekateri ponudniki omejitve glede skupne velikosti (npr. banke 2MB).


Priponke se lahko pripne na samem neknjiženem dokumentu na kartici neknjiženega dokumenta na gumbu »Funkcije«  »Priloge eRačuna«.

 

Slika 13 Pripenjanje prilog na neknjižen dokument

Slika 13 – Pripenjanje prilog na neknjižen dokument

 

Na dokumentih, kjer se lahko pošilja eRačune iz  neknjiženih dokumentov (Predračun), se priponke pripne na kartici neknjiženega dokumenta preko gumba »eRačun«   »Priloge eRačuna«.

 

Slika 14 Pripenjanje prilog na neknjižen dokument kjer se bo tudi eRačun kreiral iz neknjiženega dokumenta

Slika 14 – Pripenjanje prilog na neknjižen dokument, kjer se bo tudi eRačun kreiral iz neknjiženega dokumenta

 

V obeh primerih se odpre forma za pripenjanje prilog, kjer se uvozi prilogo preko gumba »Priloži datoteko«. Ko se priloga prenese, je možno ročno dodati Opis.


Prilogo je mogoče odpreti preko gumba »Prikaži datoteko«.

 

Slika 15 Prilaganje in prikaz prilog na neknjiženem dokumentu

Slika 15 – Prilaganje in prikaz prilog na neknjiženem dokumentu

 

Prilogo je možno tudi brisati, tako da se označi ustrezno vrstico prilog in se pritisne Delete.

 

 

 

 


Priponke se lahko pripne tudi na že knjižen dokument (če se npr. želi dodati Dobavnico) na kartici knjiženega dokumenta preko gumba »eRačun«  »Priloge eRačuna«.

 

 Slika 16 Pripenjanje prilog na knjižen dokument - kartica knjiženega dokumenta

Slika 16 – Pripenjanje prilog na knjižen dokument - kartica knjiženega dokumenta

 

Priponke se lahko pripne tudi na seznamu knjiženih dokumentov, tako da se na seznamu knjiženih dokumentov označi ustrezno vrstico z dokumentom in se klikne na gumb »eRačun«   »Priloge eRačuna«.

 

Slika 17 Pripenjanje prilog na knjižen dokument seznam knjiženih dokumentov

Slika 17 – Pripenjanje prilog na knjižen dokument – seznam knjiženih dokumentov

 

 

 

 

 

Ustvarjanje eRačunov


eRačune se lahko ustvari iz knjiženih dokumentov (Račun, Dobropis, Bremepis za zamudne obresti, Avansni račun) in neknjiženih dokumentov (Predračuni), bodisi vsakega posamezno iz kartice dokumenta (knjiženega ali neknjiženega) ali več dokumentov hkrati iz seznama dokumentov (knjiženih ali neknjiženih). Pred ustvarjanjem je treba poskrbeti, da so vneseni vsi obvezni podatki in da so pripete ustrezne priloge.

 

 

 

 


eRačun se ustvari iz dokumenta preko gumba »eRačun«   »Ustvari eRačun«.

 

Slika 18 Ustvarjanje eRačuna iz kartice neknjiženega ali knjiženega dokumenta

Slika 18 Ustvarjanje eRačuna iz kartice neknjiženega ali knjiženega dokumenta v NAV 5.0 in NAV 4.0 DODATEK

Slika 18 – Ustvarjanje eRačuna iz kartice neknjiženega ali knjiženega dokumenta

 

Ko se eRačun ustvari, program javi, da je bil eRačun ustvarjen in se avtomatsko napolni polje Čas ustvarjanja eRačuna v glavi dokumenta. eRačun je možno ustvariti tudi za dokument iz katerega je že bil ustvarjen eRačun, vendar program o tem obvesti.

V verziji NAV 4.0 je treba na Knjiženem računu paziti, da se izbere pravo opcijo glede na vrsto dokumenta, ki se ustvarja (navaden račun, avansni račun ali račun plačan z avansom). Glede na izbrano opcijo se namreč eRačunu pripne ustrezna vizualizacija dokumenta v pdf obliki.

 

 

 

 


eRačun se lahko ustvari tudi iz seznama dokumentov (npr. Knjiženi izdani računi).


Dokumente, iz katerih še niso bili ustvarjeni eRačuni (in so označeni s kljukico eRačun), se lahko poišče preko gumba »eRačuni«  »eRačuni v pripravi«. V tem primeru se avtomatsko prikažejo samo dokumenti brez ustvarjenih eRačunov.


Dokumente, iz katerih so že bili ustvarjeni eRačuni, se lahko poišče preko gumba »eRačuni«  »Ustvarjeni eRačuni«. V tem primeru se avtomatsko prikažejo samo dokumenti, ki so že imeli ustvarjene eRačune.


Za (ponovno) ustvarjanje posameznega eRačuna se je treba postaviti na ustrezno vrstico in preko gumba »eRačun«  »Ustvari eRačun« ustvariti eRačun. Če se želi ustvariti več eRačunov hkrati, se označi več vrstic (možnost preklopnega označevanja s pritiskom Control tipke, da se označi dokumente, ki si ne sledijo en za drugim) in se pritisne na gumb »eRačun«  »Ustvari eRačun«.

 

Slika 19 Ustvarjanje eRačuna ter filtriranje ustvarjenih oz. neustvarjenih eRačunov

Slika 19 – Ustvarjanje eRačuna ter filtriranje ustvarjenih oz. neustvarjenih eRačunov

 

POZOR: Priporočamo, da se v verziji NAV 4.0 ustvari eRačun za Avansni račun in Račun plačan z avansom iz kartice Knjiženi izdani račun in ne seznama, da je mogoče izbrati pravo vrsto poročila za vizualizacijo dokumenta v pdf obliki.

Ko se eRačun ustvari, program javi, da je bil eRačun ustvarjen in se avtomatsko napolni polje Čas ustvarjanja eRačuna v seznamu dokumentov.


V mapi, ki je nastavljena v »Podatki podjetja« v polju »Pot za eRačune«, se v tem trenutku ustvari eRačun skupaj z ovojnico, vizualizacijo v pdf obliki in prilogami (v kolikor so bile le-te priložene).

 

Slika 20 Pripravljen eRačun z ovojnico in prilogami

Slika 20 – Pripravljen eRačun z ovojnico in prilogami

 

 

 

 

 

Kot je že bilo omenjeno, se lahko ustvarjene eRačune bodisi ročno uvozi (npr. v banko) ali pošlje preko spletnega servisa ponudniku elektronske poti.

 

1. Uvoz datoteke eRačuna

 

Ustvarjene eRačune se ročno uvozi v aplikacijo izbranega ponudnika.

 

2. Pošiljanje eRačuna preko spletnega servisa


Ustvarjeni eRačuni se avtomatsko prenesejo k izbranemu ponudniku s pomočjo spletnega servisa.

 

 

 

 

 

 

Na tem mestu bomo sproti dodajali najpogostejša vprašanja, ki se vam bodo pojavljala v zvezi s pripravo eRačunov v NAV, in odgovore nanje.

 

 

 

 

 

Za ogled celotnih navodil (v PDF obliki) kliknite tukaj.

 

 

Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-mail naslova  eracuni2015@adacta.si

ali telefonske številke: +386 1 548 38 00.

Get in touch

Need more information? Get in touch with our office in your nearest region.

Contact us