Adacta Nemčija
Join us at
Convergence 2015

30 Nov - 2 Dec 2015 | Barcelona | Spain
The biggest Microsoft Dynamics Event in this part of Europe, is traditionally held in Barcelona. 
Join us and other Microsoft Partners and Customers. 

Register

 

Spremembe v zakonodaji - Februar 2015

SPREJETA ZAKONODAJA:

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

SKLEP o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

ODREDBA o pošiljanju obvestil o spremembi cen, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

UREDBA o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

 

PREDLOG PRAVILNIKOV IN ZAKONOV:

Zakon o spremembi Zakona o dohodnini, objavljeno 5. 3. 2015

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,                                    objavljeno 5. 3. 2015

Predlog Zakona o potrjevanju računov, objavljeno 4. 3. 2015

 

 

POJASNILA IN OSTALO:

 

Spremembe pri obračunu koncesijske dajatve za študentske koncesionarje

Odpravljanje administrativnih ovir pri zaposlovanju in samozaposlovanju tujce

Podatki za obračun plač za februar 2015

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela              zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2015

Poročilo o gibanju plač za november 2015

POROČILO o gibanju plač za december 2014, objavljeno v Uradni list RS,                št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Povprečna mesečna plača 2014

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2014

Davčni obračun in letno poročilo 2014

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

 

Viri:

 http://www.uradni-list.si/uradni-list

 http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

 http://www.mf.gov.si

 http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/

 http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nova_pojasnila/

 http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

 http://www.racunovodja.com                                                                                                   http://www.mddsz.gov.si

 

Get in touch

Need more information? Get in touch with our office in your nearest region.

Contact us